Πόσες διανομές υπάρχουν;

Ο πρώτος παίκτης μπορεί να πάρει 52! / [13! x 39! ] διαφορετικά φύλλα, ο δεύτερος 39! / [13! x 26! ] κ.ο.κ. Ο τελικός τύπος που προκύπτει είναι:

52! / [13! ^ 4 ] = 53,644,737,765,488,792,839,237,440,000 διανομές.

Τί πιθανότητα υπάρχει να μοιραστεί σε κάθε παίκτη από ένα χρώμα;

Αυτό μπορεί να συμβεί με 4! = 24 διαφορετικούς τρόπους. Διαιρώντας λοιπόν τον πιο πάνω αριθμό με το 24 διαπιστώνουμε ότι η πιθανότητα είναι:

1 προς 2,235,197,406,895,366,368,301,560,000

Αν δηλαδή έπαιζαν όλοι οι άνθρωποι μπριτζ για 10 εκατομύρια χρόνια, θα υπήρχε πιθανότητα 1 στα 10,000,000 να συμβεί κάτι τέτοιο!!!

Πιθανότητα να μου μοιράσουν 4 Ασσους;

1 προς 378

Πιθανότητα να μην πάρω κανέναν Ασσο;

Περίπου 50%

Πιθανότητα να μου μοιράσουν γιάρμπορο;

1 προς 1,827

Πιθανότητα να μοιράσουν γιάρμπορο ΚΑΙ στο συμπαίκτη μου;

1 προς 546,000,000

Πιθανότητα να μην πάρω πάνω από 10άρι;

1 προς 274

Πιθανότητα να μην πάρω πάνω από βαλέ;

1 προς 52

Πιθανότητα να μην πάρω πάνω από ντάμα;

1 προς 11

Πιθανότητα να πάρω χέρι με τα τέσσερα μεγαλύτερα ονέρ σε ένα χρώμα;

1 προς 22

Πιθανότητα να πάρω χέρι με τα πέντε μεγαλύτερα ονέρ σε ένα χρώμα;

1 προς 500

Πιθανότητα να πάρω χέρι με τουλάχιστον ένα σόλο;

Περίπου 50%

Πιθανότητα να πάρω χέρι με τουλάχιστον ένα σικάν;

1 προς 19

Πιθανότητα να μην έχει κανείς από τους τέσσερεις παίκτες σόλο ή σικάν;

1 προς 4

Πιθανότητα να πάρω ένα τέλειο χέρι, που ‘βγάζει’ μόνο του 7ΧΑ ανεξαρτήτως αντάμ;

1 προς 169,066,442

Ετικέτες: .