Γνωρίζατε ότι τέσσερεις Ρηγάδες της τράπουλας αντιπροσωπεύουν μεγάλα ιστορικά πρόσωπα;

  • Ο Ρήγας πίκα αντιπροσωπεύει τον βασιλιά Δαβίδ.
  • Ο Ρήγας κούπα (που είναι ο μόνος χωρίς μουστάκι) αντιπροσωπεύει τον βασιλιά Καρλομάγνο.
  • Ο Ρήγας καρό αντιπροσωπεύει τον Ιούλιο Καίσαρα και τέλος
  • Ο Ρήγας σπαθί αντιπροσωπεύει τον Μεγάλο Αλέξανδρο.