Η εμπάς είναι μία από τις πρώτες τεχνικές που μαθαίνουμε στο μπριτζ και αποτελεί τον τρόπο για να κερδίσουμε λεβέ με φύλλο ενός χρώματος, ενώ κυκλοφορεί στο τραπέζι μεγαλύτερο φύλλο (ή φύλλα).

Ας ξεκινήσουμε με ένα πολύ απλό παράδειγμα, με την εμπάς του Ρήγα:

spade 
heart 
diamond 
clubs 
3 2 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
A Q 
 
 
 

Με τον παραπάνω συνδιασμό, ξεκινώντας από το Βορά, παίζουμε μικρό φύλλο προς τη Ντάμα. Αν η Ανατολή (δεξιά) βάλει μικρό φύλλο, παίζουμε τη Ντάμα, ενώ, αν βάλει το Ρήγα, εμείς παίζουμε τον Ασο. Οποτε ο Ρήγας που λείπει βρίσκεται στην Ανατολή, θα κάνουμε δύο λεβέ, ενώ, αν βρίσκεται στη Δύση, θα κάνουμε μία λεβέ.

Θα πρέπει να προσέξουμε δύο διαφορετικά στοιχεία:

  1. δεν είναι σκοπός μας να “φάμε” το Ρήγα του αντιπάλου, αλλά να κάνουμε μία πρόσθετη λεβέ με τη Ντάμα. Δεν περιμένουμε δηλαδή ο αντίπαλος να βάλει το Ρήγα, γιατί σκοπός μας στο μπριτζ είναι να κάνουμε λεβέ με τα δικά μας φύλλα και όχι να … τρώμε (!) τα φύλλα των αντιπάλων.
  2. είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξεκινήσουμε να παίζουμε από το Βορά προς το Νότο. Διαφορετικά, αν ξεκινήσουμε από το Νότο και παίξουμε τη Ντάμα, τότε δεν πρόκειται να κάνουμε λεβέ, οπουδήποτε και αν βρίσκεται ο Ρήγας.

Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ο παραπάνω χειρισμός αποτελεί ένα είδος τζόγου, αλλά στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο εναλλακτικός τρόπος για να παίξουμε το συνδιασμό αυτό είναι να ξεκινήσουμε από το Νότο και να παίξουμε τον Ασο. Ετσι όμως κερδίζουμε μόνο όταν ο Ρήγας είναι ξερός είτε στην Ανατολή είτε στη Δύση, κάτι που συμβαίνει 1 φορά στις 1500! Αντίθετα, παίζοντας μικρό φύλλο προς τη Ντάμα, κερδίζουμε όποτε ο Ρήγας βρίσκεται στην Ανατολή, δηλαδή 750 φορές στις 1500 (πιθανότητα 50%).

Ας δούμε μερικά παραδείγματα ακόμη:

spade 
heart 
diamond 
clubs 
3 2 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
A Q 10 
 
 
 

Στο παράδειγμα αυτό έχουμε να επιλέξουμε: αν για κάποιο λόγο θεωρούμε ότι η Ανατολή έχει το Βαλέ, θα πρέπει να παίξουμε μικρό προς το 10. Αν θεωρούμε ότι έχει το Ρήγα, πρέπει να παίξουμε μικρό προς τη Ντάμα. Τέτοιες περιπτώσεις διπλής εμπάς εμφανίζονται συχνά. Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να μην πρόκειται για απλή “μαντεψιά”, αλλά να έχουμε κάποιες άλλες ενδείξεις (πχ από την αγορά κλπ), σχετικά με το ποιά από τα φύλλα που μας λείπουν μπορεί να έχει η Ανατολή. Πάντως, αν δεν έχουμε καμία ένδειξη, είναι πιο σωστό να παίξουμε μικρό προς το 10. Με αυτό τον τρόπο έχουμε 75% πιθανότητα να κάνουμε 2 λεβέ και 25% πιθανότητα να κάνουμε 3 λεβέ! Αυτό θα συμβεί αν η Ανατολή έχει και το Βαλέ και το Ρήγα.

spade 
heart 
diamond 
clubs 
3 2 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
K 7 
 
 
 

Εδώ έχουμε μία εξωτερική εμπάς. Ονομάζεται έτσι γιατί δεν έχουμε στον άξονά μας φύλλο μεγαλύτερο από αυτό που μας λείπει. Ο σωστός τρόπος εκτέλεσης είναι να παίξουμε μικρό φύλλο από το Βορά και, αν η Ανατολή δεν βάλει τον Ασο, τότε να βάλουμε το Ρήγα. Θα κερδίσουμε μία λεβέ όποτε η Ανατολή έχει τον Ασο, είτε τον βάλει αμέσως είτε όχι.

spade 
heart 
diamond 
clubs 
6 3 2 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
A J 10 
 
 
 

Στο 3ο παράδειγμα έχουμε μία περίπτωση διπλοεμπάσας. Το όνομά της προέρχεται από το γεγονός ότι μας λείπουν δύο συνεχόμενα φύλλα (ο Ρήγας και η Ντάμα). Ξεκινάμε από το Βορά και παίζουμε μικρό φύλλο. Αν η Ανατολή βάλει μικρό, τότε παίζουμε το 10 (ή το Βαλέ, το ίδιο κάνει). Αν η Ανατολή βάλει τη Ντάμα ή το Ρήγα, τότε εμείς βάζουμε τον Ασσο. Με αυτό τον τρόπο θα κάνουμε 2 λεβέ όποτε η Ανατολή έχει τουλάχιστον ένα από τα δύο (KQ). Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η πιθανότητα να κάνουμε 2 λεβέ είναι ακόμη μεγαλύτερη και από αυτή της εμπάς, καθότι ανεβαίνει από 50% (απλή εμπάς) στο 75% (3 στις 4 φορές).

spade 
heart 
diamond 
clubs 
A 10 4 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
K J 3 
 
 
 

Στο Παράδειγμα 4 έχουμε εμπάς δύο κατευθύνσεων. Κι εδώ ουσιαστικά πρέπει να μαντέψουμε ποιός από τους δύο αντιπάλους έχει τη Ντάμα. Αν θεωρούμε ότι την έχει η Δύση, τότε πρέπει να παίξουμε μικρό φύλλο από το Νότο προς το 10 του Βορά. Αν αντίθετα πιστεύουμε ότι τη Ντάμα την έχει η Ανατολή, τότε πρέπει να παίξουμε μικρό φύλλο από το Βορά προς το Βαλέ του Νότου. Στόχος μας εδώ είναι να κάνουμε 3 λεβέ, αντί για δύο που σίγουρα έχουμε.

Εξασκηθείτε μόνοι σας! Πάρτε μία τράπουλα και ξεχωρίστε ένα χρώμα. Από αυτό το χρώμα πάρτε τα φύλλα που αναγράφονται στα παραδείγματα, καθώς επίσης και το ή τα φύλλα που μας λείπουν και τοποθετήστε τα στα τέσσερα χέρια. Κάντε διάφορες δοκιμές και προσπαθήστε να βρείτε το καλύτερο παιχνίδι, τόσο για τον εκτελεστή, όσο και για την άμυνα. Δοκιμάστε ακόμη να παίξετε “αντικανονικά”, δηλαδή να μην παίξετε από το χέρι που έχει τα μικρά φύλλα (περίπτωση 3 2 για A Q) αλλά από το χέρι που έχει τα ονέρ, για να δείτε τί θα συμβεί. Καλή διασκέδαση.

Ετικέτες: .