Την προηγούμενη φορά είχαμε δει μερικές από τις βασικές παραλλαγές της εμπάς. Στο σημερινό άρθρο θα ασχοληθούμε με διάφορους συνδιασμούς φύλλων, που πολύ συχνά χειριζόμαστε λανθασμένα.

Σε όλα τα παραδείγματα θεωρούμε ότι δεν έχουμε στοιχεία από την αγορά (κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα το δούμε την επόμενη φορά). Εξετάζουμε δηλαδή τους συνδιασμούς φύλλων ως έχουν.

spade 
heart 
diamond 
clubs 
7 6 5 4 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
A Q J 10 9 8 
 
 
 

Στο συνδιασμό αυτό έχουμε 10 φύλλα στον άξονα και μας λείπουν ο Ρήγας, το 3 και το 2. Είναι αρκετοί αυτοί που θεωρούν ότι θα πρέπει να παίξουν κατευθείαν τον Ασο, αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Παίζοντας τον Ασο κερδίζουμε μόνο όταν βρεθεί Ρήγας ξερός στην Ανατολή ή στη Δύση. Το σωστό παιχνίδι είναι να βρεθούμε με κάποιον τρόπο στο Βορά (π.χ. με άλλο χρώμα) και να παίξουμε μικρό προς την Ντάμα. Ετσι κερδίζουμε όποτε η Ανατολή έχει Ρήγα ξερό (1 περίπτωση), δίφυλλο (2 περιπτώσεις) ή τρίφυλλο (1 περίπτωση), δηλαδή κερδίζουμε σε τέσσερεις διαφορετικές περιπτώσεις (διπλάσιες από την πιθανότητα να βρούμε Ρήγα ξερό).

Ενας ακόμη συνδιασμός που παίζουμε συχνά λανθασμένα είναι ο εξής:

spade 
heart 
diamond 
clubs 
K 3 2 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
A J 10 9 8 
 
 
 

Πολλοί πιστεύουν ότι η πλευρά στην οποία θα κάνουν την εμπάς είναι τελείως τυχαία. Οπως θα διαπιστώσατε, πρόκειται για εμπάς δύο κατευθύνσεων, καθότι η Ντάμα μπορεί να βρίσκεται είτε στην Ανατολή είτε στη Δύση. Τα πράγματα όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Εάν πρόκειται για Ντάμα ξερή, δίφυλλη ή τρίφυλλη, πράγματι δεν έχει σημασία. Επειδή όμως η Ντάμα μπορεί να είναι και τετράφυλλη, μπορούμε να κατορθώσουμε να μη χάσουμε καμία λεβέ, μόνο αν κάνουμε την εμπάς της Ντάμας από την πλευρά της Ανατολής, παίζοντας δηλαδή πρώτα τον Ρήγα και μετά μικρό προς το AJ10 (με σκοπό να παίξουμε το 10 ή τον J αν η Ανατολή βάλει μικρό). Πιο αναλυτικά:

spade 
heart 
diamond 
clubs 
K 3 2 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
Q 6 5 4 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 

 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
A J 10 9 8 
 
 
 

Σε αυτή την περίπτωση όπως κι αν παίξουμε, πάντα θα χάσουμε μία λεβέ, γιατί η Ντάμα είναι τετράφυλλη και αριστερά μας.

spade 
heart 
diamond 
clubs 
K 3 2 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 

 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
Q 6 5 4 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
A J 10 9 8 
 
 
 

Εδώ μπορούμε να κερδίσουμε μόνο παίζοντας τον Κ και μετά μικρό προς το AJ10, κάτι που θα πρέπει να επαναλάβουμε και δεύτερη φορά.Ο τελευταίος συνδιασμός φύλλων για σήμερα είναι αρκετά συχνός και σε πολλούς γνώριμος:

spade 
heart 
diamond 
clubs 
Q J 3 2 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
A 7 6 4 
 
 
 

Προσοχή: ο συνδιασμός αυτός δεν έχει καμία σχέση με το:

spade 
heart 
diamond 
clubs 
Q J 10 9 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
A 7 6 4 
 
 
 

Στη δεύτερη περίπτωση παίζουμε ξεκινώντας από την Ντάμα του Βορά, την οποία αφήνουμε να τρέξει. Ελπίζουμε με αυτό τον τρόπο να βρούμε το Ρήγα στην Ανατολή.

Στην πρώτη περίπτωση παίζουμε εντελώς διαφορετικά. Ξεκινάμε τραβώντας τον Ασο και συνεχίζουμε παίζοντας μικρό προς την Ντάμα. Ελπίζουμε με αυτό τον τρόπο να βρούμε το Ρήγα στη Δύση. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι γιατί δεν έχουμε πλέον τα ενδιάμεσα φύλλα για να επαναλάβουμε την εμπάς (το 10 και το 9).Μέχρι την επόμενη φορά, καλές εμπάσες!

Ετικέτες: .