Την προηγούμενη φορά εξετάσαμε την παρεμβολή στο επίπεδο 1. Τα πράγματα όπως θα δούμε αλλάζουν αισθητά όταν η παρεμβολή μας γίνει στο επίπεδο 2.

Οι απαιτήσεις αυξάνουν σε μπάζες και σε πόντους. Τις περισσότερες φορές πρέπει να έχετε 6φυλλο καλό χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι Κ7543 και J9843 π.χ. αποκλείονται για άμεση παρεμβολή. Και αν στο επίπεδο 1 σας φαίνεται λογικό να παρεμβληθείτε 1heart σε άνοιγμα του αντιπάλου 1clubs κρατώντας:

spade 
heart 
diamond 
clubs 
A 3 
Α Κ J 10 
K 7 5 4 
10 8 7 

αυτό απλώς αποκλείεται στο επίπεδο 2, αν π.χ. ανοίξει ο αντίπαλος 1spade.

Ο κανόνας των 500 που ήδη εξετάσαμε ισχύει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δεν ξεχνάμε ότι όταν πούμε 2 σε χρώμα, πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει ότι 8 λεβέ πραγματοποιούν το συμβόλαιο, άρα 2η εναντίον 1ης πρέπει να διαθέτουμε 7 λεβέ.

Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Σας ανοίγουν 1heart και κρατάτε:

spade 
heart 
diamond 
clubs 
5 2 
Κ 7 2 
Α Q 10 9 8 7 
6 4 

Αυτό το χέρι είναι το μίνιμουμ για να πείτε 2diamond.

Ο heartΚ θεωρείται λεβέ με το άνοιγμα 1heart δεξιά σας. Αν ο heartΑ είναι πίσω από τον Ρήγα σας και δεν σας τον βγουν, έχετε γκίνια αλλά μην ξεχνάμε το γνωστό σλόγκαν “όποιος φοβάται, πάει και κοιμάται”.

Σας ανοίγουν 1 και κρατάτε:

spade 
heart 
diamond 
clubs 
Α 5 4 
Q J 5 
Q J 
K J 9 7 2 

σας συμβουλεύω να μην πείτε στην άμεση θέση ποτέ 2clubs. Πόντοι 14 αλλά άχρηστοι, λεβέ πουθενά, εύκολα θα σας καρατομήσουν.

Ενώ αν κρατάτε:

spade 
heart 
diamond 
clubs 
Α 5 4 
5 4 
3 2 
K Q J 9 8 3 

το να πείτε 2 είναι αυτονόητο.

Πρέπει να προσέχετε τα ενδιάμεσα φύλλα. Π.χ. κρατάτε:

spade 
heart 
diamond 
clubs 
4 5 

Α Κ 10 7 
Q J 9 8 6 2 

και σας ανοίγουν 1spade. Με το χέρι αυτό λέτε 2clubs χωρίς σιγουριά ενώ με το:

spade 
heart 
diamond 
clubs 
4 5 

Α Κ 10 7 
Q J 10 9 8 2 

είστε σίγουρος ακόμη και στη δεύτερη μανς. Αυτό το 10 κάνει την διαφορά.

Οταν κάνετε μια παρεμβολή παραβιάζοντας ελαφρά τον κανόνα του 500 τουλάχιστον θυμηθείτε να την κάνετε μόνο σε αγώνα ζευγών. Ποτέ σε αγώνα ομάδων, κοστίζει ακριβά!..

Θα τελειώσουμε με ερωτήσεις. Ολοι στην 2η μανς, ανοίγει ο δεξιά σας αντίπαλος 1 και κρατάμε:

spade 
heart 
diamond 
clubs 
8 2 
Α Κ 8 7 5 
Q 4 3 
K 7 4 

Απάντηση: Πάσο – Μόνον οι αντίπαλοι κερδίζουν από τέτοιες παρεμβολές.

spade 
heart 
diamond 
clubs 
A 7 
K Q J 5 4 2 
J 8 
K 9 5 

Απάντηση: 2 – Και καλό χρώμα, ασφάλεια στις μπάζες.

spade 
heart 
diamond 
clubs 
7 5 
K J 8 5 3 
A 9 7 
A 4 2 

Απάντηση: Κοντρ – Υποστήριξη σε όλα τα χρώματα.

spade 
heart 
diamond 
clubs 
A 9 8 4 

K Q J 10 7 5 
6 4 

Απάντηση: 2 – Εξαιρετική παρεμβολή.

Ετικέτες: .