Οι σχετικοί νόμοι στον ΔΚΑΜ/97 είναι οι νόμοι 25 και 26, που αναφέρονται στην αλλαγή δήλωσης. Ο πρώτος εκ των δύο αναφέρεται στις δύο διαφορετικές περιπτώσεις αλλαγής δήλωσης.

Η πρώτη περίπτωση είναι η άμεση διόρθωση “απρόσεκτης” δήλωσης:

“Μέχρι ο συμπαίκτης του κάνει µια δήλωση, ένας παίκτης µπορεί να αντικαταστήσει µια απρόσεκτη δήλωση µε εκείνη που είχε στο µυαλό του, αλλά µόνο αν το κάνει, ή αποπειραθεί να το κάνει, χωρίς διακοπή για σκέψη. Αν είναι νόµιμη, η τελευταία του δήλωση ισχύει και δεν επιβάλλονται ποινές – αν είναι παράνοµη , υπόκειται στις διατάξεις του Νόµου που την αφορά.”

Η φράση “απρόσεκτη δήλωση” είναι μετάφραση από το αγγλικό κείμενο, όπου υπάρχει η έκφραση “inadvertent call”. Η ακριβής μετάφραση της λέξης inadvertent είναι ανεπίγνωστη. Πιο απλά είναι μία δήλωση που κάνουμε, ενώ εκείνη τη στιγμή δεν έχουμε ιδέα τί κάνουμε! Για παράδειγμα, ανοίγει 1clubs ο δεξιά μας αντίπαλος. Εκείνη τη στιγμή θέλουμε να βγάλουμε την κάρτα STOP, για να κάνουμε παρεμβολή με πήδημα, και κατά λάθος βγάζουμε την κάρτα double. Ο επόμενος αντίπαλος αγοράζει 3clubs. Τώρα τί γίνεται; Απλά καλούμε το διαιτητή και του εξηγούμε τί ακριβώς συνέβη. Επειδή είναι προφανές το ανεπίγνωστο της δήλωσης, μπορούμε να αλλάξουμε τη δήλωσή μας, από τη στιγμή που δεν έχει ακόμη αγοράσει ο συμπαίκτης μας! Παρατηρούμε δηλαδή ότι δεν έχει καμία σχέση το πόσο γρήγορα συνειδητοποιήσαμε το σφάλμα μας, αλλά το αν η αγορά που κάναμε είχε σχέση ή όχι με την πρόθεσή μας.

Ενα άλλο εξίσου χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αγοράζει 1diamond ο συμπαίκτης, πάσο ο επόμενος και εκείνη την ώρα (έχοντας πιάσει ψιλοκουβεντούλα με τον αριστερό αντίπαλο) βγάζουμε την κάρτα 1ΧΑ, κρατώντας 6φυλλη πίκα. Πάσο ο επόμενος αντίπαλος και, ενώ ο συμπαίκτης σκέφτεται τί να αγοράσει, γουρλώνουμε τα μάτια μας! Καλούμε το διαιτητή, ο οποίος θα μας επιτρέψει να αλλάξουμε χωρίς ποινή τη δήλωσή μας.

Αντιπαράδειγμα: Ανοίγουμε 1heart και ο συμπαίκτης αγοράζει 4clubs (splinder, φιτ κούπα και σόλο ή σικάν σπαθί, με 10-14 πόντους). Πέφτουμε σε … λήθαργο (!) σχετικά με το αν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε σλεμ ή όχι και τελικά … πασσάρουμε !!! Εδώ δεν πρόκειται για ανεπίγνωστη δήλωση. Ξέραμε πολύ καλά τί θέλαμε να κάνουμε: θέλαμε να σταματήσουμε στη μανς. Δεν πρόκειται για ανεπίγνωστη δήλωση αλλά για λάθος αγορά.

Το δεύτερο σκέλος του Ν25 αναφέρεται στις περιπτώσεις της σκόπιμης αλλαγής δήλωσης, όπου, αντίθετα με το πρώτο σκέλος, μπορεί να γίνει μέχρι να αγοράσει ο εξ αριστερών αντίπαλος.

Αν δηλαδή κάναμε μία δήλωση και θεωρούμε ότι κάποια άλλη πιθανώς να ήταν καλύτερη, μπορούμε να καλέσουμε το διαιτητή και να του εξηγήσουμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε τη δήλωσή μας. Αυτός θα μας πει σχετικά ότι:

  1. Ο αντίπαλος μπορεί να δεχθεί την αλλαγή δήλωσης. Σε αυτή την περίπτωση η αγορά εξελίσσεται ομαλά (αλλά έχει μεταδοθεί αθέμιτη πληροφορία στο συμπαίκτη από την αγορά που αποσύρθηκε).
  2. Ο αντίπαλος μπορεί να μη δεχθεί τη δεύτερη δήλωση, οπότε έχουμε τη δυνατότητα (εφόσον η αρχική μας δήλωση ήταν νόμιμη) είτε να τη διατηρήσουμε είτε να αγοράσουμε κάτι άλλο.

Προσοχή: Σε περίπτωση που ο αντίπαλος δεν δεχτεί τη δεύτερη δήλωσή μας κι εμείς αποφασίσουμε να μην διατηρήσουμε την αρχική μας δήλωση, αλλά να αγοράσουμε κάτι άλλο, διεκδικούμε το πολύ μέσο όρο (-) στη διανομή (το οποίο μεταφράζεται ως “το πολύ 40%” στα ζεύγη).

Σε κάθε περίπτωση αλλαγής δήλωσης, αν ο παίκτης που άλλαξε δήλωση γίνει αργότερα αμυνόμενος, υπάρχουν ποινές εξόδου για το συμπαίκτη του, σύμφωνα με το Ν26:

  • Αν με τη δήλωσή μας δείξαμε συγκεκριμένο χρώμα ή χρώματα, τα οποία και αγοράσαμε (όλα) στη συνέχεια, τότε δεν υπάρχει ποινή.
  • Αν δεν αγοράσαμε το χρώμα ή τα χρώματα τότε ο εκτελεστής μπορεί να ζητήσει από το συμπαίκτη μας να βγει ή να μην βγει το(τα) χρώμα(τα) όταν θα είναι η πρώτη φορά η σειρά του να παίξει.
  • Αν με τη δήλωσή μας δεν δείξαμε συγκεκριμένα χρώματα, τότε ο εκτελεστής μπορεί να απαγορέψει στο συμπαίκτη μας να βγει οποιοδήποτε χρώμα την πρώτη φορά που θα είναι η σειρά του να παίξει.

Παράδειγμα αλλαγής δήλωσης: ο αντίπαλος αγοράζει 2ΧΑ, αλλά νομίζουμε ότι άνοιξε 1ΧΑ και κάνουμε παρεμβολή 2spade. Καλούμε το διαιτητή και ζητούμε απόσυρση της δήλωσής μας. Υποθέτοντας ότι ο εξ αριστερών αντίπαλος δεν δέχεται τη δήλωσή μας, αλλάζουμε τη δήλωσή μας με πάσο. Τότε:

  • Αν η αγορά 2spade δείχνει πίκες και σπαθιά, τότε ο εκτελεστής μπορεί να ζητήσει από το συμπαίκτη μας να βγει ή να μη βγει πίκα ή σπαθί την πρώτη φορά που θα είναι η σειρά του να παίξει.
  • Αν η αγορά 2spade δείχνει πίκες και ένα μινέρ (άγνωστο) τότε, επειδή τα χρώματα που δείχνουμε δεν είναι πλήρως ορισμένα, ο εκτελεστής μπορεί να απαγορέψει το παίξιμο οποιουδήποτε χρώματος στο συμπαίκτη μας, όταν θα είναι για πρώτη φορά η σειρά του να παίξει.
Ετικέτες: , , , .