Μετά το κοντρ της Ανατολής, άρχισαν οι ερωτήσεις από τη Δύση, οπότε και αποκαλύφθηκε η αγοραστική συμφωνία. Την αγορά του συμπαίκτη μου 2clubs τη θεώρησα στα 4φυλλα που παίζουμε limit ή forcing (ανάλογα με τη συμφωνία), αλλά εκείνος είχε κάνει αδύνατη επαναφορά.

Το σκεπτικό της θεωρίας που θεωρεί την αγορά 1clubs – 1diamond – 1heart – 2clubs ως τουλάχιστον limit είναι η εξής: αν ο συμπαίκτης έχει αδύνατο χέρι, δεν έχει λόγο να αντιπροτείνει στο άνοιγμα 1clubs το δικό του μινέρ: θα έλεγε κατευθείαν 2clubs. Τίθεται βέβαια και το ερώτημα “και τί θα έκανε με 4-1-4-4 και λίγους πόντους;”. Σε αυτή την περίπτωση είτε θα αγόραζε απ’ευθείας 1spade στο 1clubs ή θα αγόραζε 1spade μετά τη 1heart, κάτι που δεν έχει την ισχύ του 4ου χρώματος forcing (αλλά απαιτείται πιθανώς προσυνενόηση).

Σε κάθε περίπτωση, βρίσκομαι να εκτελώ 3ΧΑ, με αντάμ το diamond5:

spade 
heart 
diamond 
clubs 
K 10 7 6 

Q 9 8 6 
J 10 8 5 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
A J 8 5 
J 9 8 7 
10 
A K 6 2 

Ξεκινάω με τέσσερις σίγουρες λεβέ στα μαύρα χρώματα, όπου θα μπορούσα να βρω άλλες δύο σίγουρα και εν δυνάμει συνολικά  τέσσερις. Όντας στη δεύτερη μανς τα πράγματα δε φαίνονται ιδιαίτερα ευοίωνα. Στην αντάμ παίζω μικρό από το μορ και η Ανατολή κάνει μια μεγάλη παύση και παίζει τελικά το diamond2. Έχοντας κερδίσει μία ανέλπιστη γρήγορη λεβέ στα καρρά, τα πράγματα παίρνουν νέα τροπή.

Δοκιμάζω τον clubsA, όπου η Ανατολή παίζει την clubsQ! Τώρα βρέθηκα ξαφνικά στις 7 λεβέ (1 καρρό, 4 σπαθί και 2 πίκα) και μου λείπουν μόνο δύο για να βγάλω το συμβόλαιο. Αρκεί να “μαντέψω” σωστά τη θέση της spadeQ.

Σε αυτό το σημείο βιάστηκα, όπως σωστά μου υπόδειξαν όλοι αυτοί στους οποίους διηγήθηκα τη διανομή. Θα έπρεπε να παίξω τέσσερις γύρους σπαθί. Αυτό εμένα θα μου ήταν πολύ εύκολο, γιατί δε θα χρειαζόταν να προβληματιστώ για οτιδήποτε. Θα έπαιζα τέσσερις γύρους σπαθί και από τα δύο χέρια, χωρίς να χρειάζεται να σκέφτομαι τα ξεσκαρταρίσματα. Αντίθετα όμως, για την Ανατολή τα πράγματα δε θα ήταν απαραίτητα εύκολα. Με δεδομένο ότι θέλει να κρατήσει τα καρρά της, θα έπρεπε να διώξει φύλλα από τις κούπες και – κυρίως – τις πίκες της, με αποτέλεσμα να μου δώσει, ίσως, κάποιες ζωτικές πληροφορίες.

Η απρόσμενη χαρά μου, δυστυχώς, με ώθησε στο να βιαστώ και να στραφώ αμέσως στις πίκες. Υποθέτοντας ότι κι εσείς θα κάνατε το ίδιο, σε ποιόν αντίπαλο θα αναζητούσατε την spadeQ;

Σελίδες: 1 2 3

Ετικέτες: , , .