Από την Πέμπτη 14 Αυγούστου έως και την Κυριακή 17 Αυγούστου, ο όμιλος θα παραμείνει κλειστός.