Την επόμενη Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2008, ο όμιλος θα παραμείνει κλειστός.