Ο ΟΠΑΦ θα διοργανώσει αγώνα επιλογής αντιπροσωπευτικών ομάδων για τους Διασυλλογικούς αγώνες του 2009 (23-25 Οκτωβρίου). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τουλάχιστον 6 ζεύγη σε κάποια κατηγορία, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει εκλέκτορες για την εν λόγω κατηγορία.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων, καθώς επίσης και ο τρόπος διεξαγωγής τους και / ή η τυχόν συνένωση κατηγοριών θα ορισθούν με νεότερη ανακοίνωση. Τα ενδιαφερόμενα ζεύγη καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009, επικοινωνώντας με τους κ. Μπάλλα και Μεσθενέα, ή μέσω της ιστοσελίδας μας στη διεύθυνση https://www.opaf.org.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος Γ. Παπακυριακόπουλος
Ο Γ.Γ. Ν. Καραμανλής