Αντικαταστήσαμε το δημοφιλές αρχείο με νέα έκδοση, που λειτουργεί [πλέον] σωστά.