Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες στον ιστοχώρο του ΟΠΑΦ μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τη διεύθυνση αυτή για να συνδέονται σε όσες ιστοσελίδες ζητούν σύνδεση και προσφέρουν OpenID. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το OpenID μπορείτε να λάβετε στη διεύθυνση http://openid.com.gr/?page_id=17.

Η διαδικασία έχει ως εξής: όποτε θέλετε να συνδεθείτε σε έναν χώρο όπου προσφέρεται σύνδεση με OpenID, χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση: https://www.opaf.org/author/<ψευδώνυμο σύνδεσης>/

Παράδειγμα: έστω ένας εγγεγραμμένος χρήστης με το όνομα alexis, τότε η OpenID διεύθυνσή του είναι https://www.opaf.org/author/alexis/

Όταν θα χρησιμοποιείτε αυτό τον τρόπο σύνδεσης, τότε θα μεταφέρεστε αυτόματα στην αντίστοιχη σελίδα σύνδεσης του ΟΠΑΦ, όπου θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε με το ψευδώνυμο και τον κωδικό σας. Εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί, τότε θα μεταφερθείτε και πάλι αυτόματα στον αρχικό ιστοχώρο και θα είστε πλέον συνδεδεμένος.

Το πλεονέκτημα της χρήσης του OpenID είναι ότι ο χρήστης δε χρειάζεται να χρησιμοποιεί πολλά διαφορετικά ψευδώνυμα / κωδικούς και να θυμάται ποιό χρησιμοποιείται που.