Φιλοθέη 9 Μαρτίου 2010
Αρ. Πρωτ. 335

Με αφορμή την πολεμική που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό μέσω διαφόρων ιστοσελίδων στην οποία εμπλέκονται γνωστά αλλά και ανώνυμα μέλη του χώρου, μεταξύ των οποίων αναγνωρίζουμε μέλη μας καθώς και τον όμιλό μας, και παρόλο που ο ΟΠΑΦ δεν είχε την πρόθεση να εμπλακεί σ’ αυτή την πολεμική, είτε καλόγουστη, είτε κακόγουστη, είτε και αξιόποινη, αισθανόμαστε την ανάγκη να παρατηρήσουμε τα εξής:

α) Ο ΟΠΑΦ δεν έχει καμία αντιπαλότητα με κανένα όμιλο του κέντρου ή της περιφέρειας. Αντίθετα, είναι γνωστό ότι έχει συμπαρασταθεί και συνεργασθεί με ποικίλους τρόπους με πολλούς Ομίλους, είτε ο ίδιος, είτε μέσω των μελών του.

β) Το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης είναι αυτονόητο για οποιονδήποτε, υπό τον όρο, όμως, ότι δεν ασκείται καταχρηστικά, όπως όταν χρησιμοποιείται για τη διατύπωση υβριστικών και συκοφαντικών κρίσεων εις βάρος προσώπων γνωστών ή που μπορούν εύκολα να αναγνωριστούν.

γ) Επειδή υπάρχουν μέλη μας καθώς και μέλη άλλων ομίλων που ανήκουν στην προηγούμενη κατηγορία, εκφράζουμε τη θλίψη μας για τη στοχοποίηση τους καθώς και την αμέριστη συμπαράστασή μας σ’ αυτά.

δ) Επισημαίνουμε ότι ορισμένες υβριστικές διατυπώσεις υπάγονται στην αρμοδιότητα του ποινικού νόμου. Και

ε) Εκφράζουμε την απορία μας για το γεγονός ότι η ΕΟΜ δεν έχει αντιδράσει σχετικά έως τώρα.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Γ. Παπακυριακόπουλος

Ο Γ. Γραμματέας
Νίκος Καραμανλής