Στη Γ.Σ. του ΟΠΑΦ, στις 17 Απριλίου 2010, ελήφθησαν μεταξύ άλλων αποφάσεις σχετικά με τη διοργάνωση των Ταυτόχρονων ημερίδων. Επισυνάπτουμε τις σχετικές επιστολές προς τα Σωματεία και την ΕΟΜ.

Ενημέρωση: Για τη σωστότερη και πληρέστερη ενημέρωση των μελών και επισκεπτών μας, παραθέτουμε στο τέλος του άρθρου όλες τις σχετικές επιστολές.

1. Προς τα Σωματεία

Φιλοθέη 17/04/2010, αρ πρωτ 339

ΘΕΜΑ: Ανάθεση Καθηκόντων Διαχειριστών των Ταυτοχρόνων στην Ιστοσελίδα του ΟΠΑΦ www.tournaments.opaf.org

Παρακαλούμε να ενημερώσετε κάθε ενδιαφερόμενο ότι κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΠΑΦ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 17-4-2010, αποφασίστηκαν παμψηφεί τα παρακάτω, σχετικά με το άνω θέμα.

Όπως είναι γνωστό ο τομέας www.tournaments.opaf.org, που άρχισε να λειτουργεί από τις αρχές του 2004, αποτελεί τη βάση των ταυτόχρονων τουρνουά που διοργανώνονται πανελλαδικά.

Τα ταυτόχρονα τουρνουά Αγωνιστικού Μπριτζ, που για αρκετά χρόνια τώρα, με ευθύνη του ΟΠΑΦ, διεξάγονται με ιδιαίτερη επιτυχία και σημαντική συμμετοχή, ειδικά από τα σωματεία της περιφέρειας, γίνονται μέσα από την πλατφόρμα (λογισμικό και ιστοσελίδα) που ανήκει αποκλειστικά στον ΟΠΑΦ, κατόπιν της ευγενούς παραχώρησης των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων από το σχεδιαστή και δημιουργό του λογισμικού και ιδρυτικού μέλους μας Τάκη Πουρναρά.

Όπως αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση, ο ΟΠΑΦ θα συνεχίσει να προσφέρει αφιλοκερδώς τις ήδη αναγνωρισμένες από την ΕΟΜ υπηρεσίες του, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010 και θα καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης της ιστοσελίδας επιβαρυνόμενος με τη φροντίδα και τις σχετικές λειτουργικές δαπάνες.

Προκειμένου όμως ο ΟΠΑΦ να διαφυλάξει το κύρος, τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση προς όλους ανεξαιρέτως, από 22 Απριλίου 2010 θα αναθέτει δικαιώματα διαχειριστών της ιστοσελίδας μόνο στους διαιτητές του ομίλου μας, για τους οποίους και έχει τη δυνατότητα αμέσου εποπτείας και ελέγχου.

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες όμιλοι θα λαμβάνουν τις διανομές, όχι νωρίτερα από την ώρα που έχει καθορίσει η ΕΟΜ.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Γ. Παπακυριακόπουλος
Ο Γ.Γραμματέας Νίκος Καραμανλής

2. Προς την ΕΟΜ

Φιλοθέη 18/04/2010, αρ. πρωτ. 340

ΘΕΜΑ: Λειτουργία των Ταυτοχρόνων στην Ιστοσελίδα του ΟΠΑΦ
ΣΧΕΤ: Αριθμ. Πρωτ.73/10/ΙΚ/ακ/06-04-2010/ΕΟΜ/ΔΣ

Κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΠΑΦ, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17-4-2010, αποφασίστηκαν παμψηφεί τα παρακάτω, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος:

α. Συνέχιση της υποστήριξης των ταυτόχρονων τουρνουά, μέσα από την πλατφόρμα και ιστοσελίδα www.tournaments.opaf.org, που επιτυχώς και αφιλοκερδώς προσφέρει ο ΟΠΑΦ επί 6 έτη, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010, δηλαδή 2 μήνες πλέον του χρόνου, που ζητήθηκε από την ΕΟΜ, προκειμένου να έχει η ΕΟΜ ακόμη μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια να ολοκληρώσει την κατασκευή και τη δοκιμή του παρομοίου προγράμματος της.

β. Μετά την 01 Ιανουαρίου 2011, αν απαιτηθεί η συνέχιση της διεξαγωγής των ταυτοχρόνων με ευθύνη του ΟΠΑΦ, η υπηρεσία αυτή θα παρέχεται έναντι μικρής οικονομικής συμμετοχής των εξυπηρετουμένων σωματείων, με σκοπό την κάλυψη των εξόδων συντήρησης και διαχείρισης της ιστοσελίδας, τα οποία μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010, θα συνεχίζει να προσφέρει ο ΟΠΑΦ με δική του δαπάνη.

γ Το ύψος της συμμετοχής θα καθορισθεί με νέα απόφαση του ΟΠΑΦ, κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2010, ανάλογα με τις τιμές της αγοράς και τις οικονομικές δυνατότητες των σωματείων, που θα επιθυμούν να συμμετέχουν. Εναλλακτικά, αν απαιτηθεί κατά την υπ’ όψιν περίοδο να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, είναι δυνατή και η ανάληψη του κόστους συντήρησης και λειτουργίας από την ΕΟΜ, εφ’ όσον το επιθυμεί.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Γ. Παπακυριακόπουλος
Ο Γ. Γραμματέας Νίκος Καραμανλής

3. Επιστολές

  1. Από ΕΟΜ προς ΟΠΑΦ, 10 Σεπ 2009
  2. Από ΟΠΑΦ προς ΕΟΜ, 7 Οκτ 2009
  3. Από ΕΟΜ προς ΟΠΑΦ, 6 Απρ 2010
  4. Από Προκοπίου προς ΕΟΜ-ΟΠΑΦ, 6 Απρ 2010
  5. Από ΟΠΑΦ προς ΕΟΜ, 13 Απρ 2010
  6. Από Μεσθενέα προς ΟΠΑΦ, 13 Απρ 2010
  7. Από ΟΠΑΦ προς Σωματεία-ΕΟΜ, 17 Απρ 2010
  8. Από ΟΠΑΦ προς ΕΟΜ-Σωματεία, 18 Απρ 2010