ΟΜΙΛΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
Καποδιστρίου 17 -Φιλοθέη 152 37, Τηλ. (210) 6823941 – Fax: (210) 6852959
Ηλεκτρονική δ/νση : https://www.opaf.org

Φιλοθέη, 13 Σεπτεμβρίου 2010
Αρ. πρωτ. 356

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Συγκρότηση ομάδων ΟΠΑΦ για τους διασυλλογικούς 2010

Κατ΄εφαρμογή του σχετικού κανονισμού και των σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, η συγκρότηση των διασυλλογικών ομάδων θα γίνει ως εξής:
1. Η επιλογή των ομάδων θα γίνει κατ’ αρχήν με αγώνα επιλογής, εφόσον υπάρχει ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός 10 ζευγών για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων.
2. Ο αγώνας επιλογής θα διεξαχθεί στα εντευκτήρια του ΟΠΑΦ σε δύο ημερίδες, τις ημέρες Σάββατο 9 Οκτωβρίου με ώρα έναρξης στις 6.30 το απόγευμα και την Κυριακή το πρωί 10 Οκτωβρίου ώρα 11:00.
3. Διαιτητής των αγώνων επιλογής θα είναι ο Γιώργος Μεσθενέας (τηλ. 6978-489.280).
4. Οι δηλώσεις συμμετοχής των ζευγών ανά κατηγορία θα γίνονται με εγγραφή των υποψηφίων ζευγών που έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων είτε και τηλεφωνικά στο διαιτητή του αγώνα έως και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010.
5. Ο αγώνας επιλογής θα γίνει με ΙΜΡ’s εναντίον του μέσου όρου (βαθμολογία ομάδων). Τα διαγωνιζόμενα ζεύγη δεν θα πληρώσουν δικαιώματα συμμετοχής.
6. Η Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων αποτελείται από τους διαιτητές: Δ. Μπάλλα και Γ. Μεσθενέα και το Γ. Γραμματέα του Ομίλου Ν. Καραμανλή.
7. Το διασυλλογικό πρωτάθλημα της ΕΟΜ θα διεξαχθεί κατά το τριήμερο 22-24 Οκτωβρίου.
8. Η Οργανωτική Επιτροπή επιφυλάσσεται στην περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο αναγκαίος ελάχιστος αριθμός των 10 ζευγών ανά κατηγορία, να συγχωνεύσει –πλην της ΟΡΕΝ– τις κατηγορίες 1-5, 1-9, 1-11 σε μία ενιαία κατηγορία. Στην περίπτωση αυτή τα τρία πρώτα ζεύγη κατά σειρά κατάταξης για κάθε κατηγορία θ’ αποτελέσουν την αντίστοιχη αντιπροσωπευτική ομάδα και τα επόμενα κατά σειρά επιτυχίας θα είναι αναπληρωματικά.
9. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να διεξαχθεί αγώνας επιλογής για κάποια κατηγορία, η συγκρότηση των διασυλλογικών ομάδων θα γίνει με εκλέκτορα την Οργανωτική Επιτροπή.