Φιλοθέη, 10 Νοεμβρίου 2010
Αριθ. πρωτ. 363

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενόψει της λήξεως της τριετούς θητείας του Δ.Σ. του Ομίλου, το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 6ης Νοεμβρίου 2010 αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη εκλογικής συνέλευσης για τις 5 Δεκεμβρίου 2010 και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας για τις 12 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στα εντευκτήρια του Ομίλου (Καποδιστρίου 17) με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
► Απολογισμός του Δ.Σ. – Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
► Πρόγραμμα ταυτόχρονων ημερίδων
► Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Προσοχή στα εξής σημεία:
α) Επειδή δεν επιτυγχάνεται η καταστατική απαρτία στην πρώτη Γ.Σ. και για να μην ταλαιπωρηθούν άδικα τα μέλη λόγω της αναβολής για την επόμενη Κυριακή, συνιστάται να προσέλθουν οπωσδήποτε στη μετ’ αναβολή ορισθείσα Γ.Σ. της 12.12.2010 (ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00).
β) Παρακαλούμε και παροτρύνουμε τα σχετικώς νεότερα μέλη (ανεξαρτήτως ηλικίας) που ανήκουν στις χαμηλότερες κατηγορίες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ.
γ) Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού κάθε μέλος δεν μπορεί ν’ αντιπροσωπεύσει με εξουσιοδότηση στη Γ.Σ. περισσότερα από ένα μέλος.