Ευχόμαστε σε όλους τους μπριτζερ

και τις οικογένειές τους,

ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011

και εκπλήρωση κάθε προσδοκίας!