Φιλοθέη, 9 Μαρτίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 1ης Φεβρουαρίου 2012 αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη της τακτικής γενικής συνέλευσης για τις 25 Μαρτίου 2012 και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας για την 1 Απριλίου 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 στα εντευκτήρια του Ομίλου (Καποδιστρίου 17) με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
► Απολογισμός του Δ.Σ. – Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
► Ταμιακός απολογισμός
► Συζήτηση μελών
Προσοχή στα εξής σημεία:
α) Επειδή δεν επιτυγχάνεται η καταστατική απαρτία στην πρώτη Γ.Σ. και για να μην ταλαιπωρηθούν άδικα τα μέλη λόγω της αναβολής για την επόμενη Κυριακή, συνιστάται να προσέλθουν οπωσδήποτε στη μετ’ αναβολή ορισθείσα Γ.Σ. της 01.04.2012 (ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30).
β) Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού κάθε μέλος δεν μπορεί ν’ αντιπροσωπεύσει με εξουσιοδότηση στη Γ.Σ. περισσότερα από ένα μέλος.

ΤΟ Δ.Σ. του ΟΠΑΦ