”  Προς το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ και προς κάθε άλλο αρμόδιο όργανο της ΕΟΜ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Στο ΔΣ του ΟΠΑΦ

 

Αθήνα, 30-11-2012

 

Κύριοι,

 

Με την από 28-11-2012 επιστολή μου προς το ΔΣ, κατήγγειλα την διεξαγωγή προκριματικού αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κατηγοριών, χωρίς την παρουσία διαιτητή.

 

Με την με Αρ. Πρωτ. 220/12/ΠΜ/λζ/29-11-12/ΕΟΜ απάντησή σας ούτε λίγο ούτε πολύ, δείχνετε ότι είναι αποδεκτό από την Ομοσπονδία να διεξαχθεί αγώνας επιπέδου masters χωρίς την παρουσία διαιτητή και ότι για να είναι ένας αγώνας έγκυρος-και μάλιστα αγώνας τέτοιας βαρύτητας- δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία διαιτητή.

 

Στην επιστολή/καταγγελία μου απέφυγα να αναφερθώ λεπτομερώς σε κανονισμούς και διατάξεις διότι πίστευα ότι και μόνο με το άκουσμα του γεγονότος αυτού θα είχε κινητοποιηθεί η ΕΟΜ προς αποκατάσταση του αγώνα.

 

Επειδή στην απάντησή σας κάνετε επιλεκτική χρήση διατάξεων και έχετε επιμελώς αποφύγει να απαντήσετε επί της ουσίας των καταγγελομένων, σας γνωρίζω τα παρακάτω:

 

1. Σχετικά με την επιστολή/καταγγελία που σας έχω υποβάλει:

 

α. Η επιστολή μου δεν αφορά έφεση για κάποια ενέργεια της διαιτησίας ή επί τεχνικών θεμάτων της εξέλιξης του αγώνα αλλά έχει σχέση με το άρθρο 2.1.14 των κανονισμών σύμφωνα με το οποίο αναγνωρίζεται περίπτωση ένστασης- έφεσης κατά του κύρους του αγώνα, που υποβάλλεται είτε πριν την έναρξή του είτε μετά, αν προκύψει κάποιο θέμα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η επιστολή μου όπως αντιλαμβάνεσθε είναι σύννομη, άσχετα από το αν έχω έννομο συμφέρον ή προσωπικό όφελος και αφορά σε αυτή τη διάταξη του κανονισμού, δηλαδή στρέφεται κατά του κύρους του συγκεκριμένου αγώνα και υποβλήθηκε ευθύς μόλις πληροφορήθηκα για την παντελή

απουσία διαιτητή.

 

β. Επίσης στο άρθρο 4.1 του πειθαρχικού κανονισμού αναφέρεται ότι «το ΠΣ επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία ή αναφορά οποιουδήποτε». Πουθενά δεν αναφέρεται το «έννομο συμφέρον το οποίο επικαλεσθήκατε.

 

γ. Σαφώς και δεν προβλέπεται ως ποινή η ακύρωση του αγώνα. Η ακύρωση αγώνα είναι διοικητικό μέτρο και όχι ποινή. Στη συνέχεια θα καταδείξω αν πρέπει να ακυρωθεί ή όχι ο αγώνας.

 

2. Σχετικά με την παρουσία διαιτητή ως αναγκαίας συνθήκης διεξαγωγής του αγώνα και όχι ικανής συνθήκης, όπως εσείς επιθυμείτε να παρουσιάσετε:

 

α. Στο άρθρο 2.1.15 αναφέρεται ότι «τα αρμόδια όργανα για την επίλυση αγωνιστικών διαφορών κατά τη διεξαγωγή του αγώνα είναι ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ, οι επιτροπές εφέσεων κλπ». Σαφώς το άρθρο αυτό καθορίζει επιτακτική και επιβεβλημένη την παρουσία διαιτητή. Στο συγκεκριμένο αγώνα δεν υπήρχε διαιτητής.

 

β. Ομοίως ο ΔΚΑΜ, στον νόμο 81, καθορίζει ότι ο επίσημος εκπρόσωπος του Διοργανωτή των Αγώνων είναι ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ και φαντάζομαι ουδείς άλλος αφού στον ίδιο νόμο ο ΔΚΑΜ σαφώς αναφέρει «Ο διαιτητής μπορεί να αναθέτει σε βοηθούς οποιοδήποτε από τα καθήκοντά του, αλλά με αυτό τον τρόπο ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ από την ΕΥΘΥΝΗ για τη σωστή τους εκτέλεση». Επίσης  διευκρινίζεται ότι «ο διαιτητής είναι υπεύθυνος για την ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ τεχνική διεύθυνση του αγώνα».

 

γ. Στον ίδιο νόμο του ΔΚΑΜ, τον οποίο δεν λαμβάνετε υπόψη σας στην απάντησή σας, αναφέρεται με πλήρη σαφήνεια ότι «ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ και ΟΧΙ οι ΠΑΙΚΤΕΣ φέρει την ευθύνη» και ότι « ο διαιτητής αναφέρει τα αποτελέσματα για τα επίσημα αρχεία»

 

δ. Επί πλέον στο άρθρο 2.2.4.4 των κανονισμών, όταν ο αγώνας είναι κατ’ ανάθεση της ΕΟΜ, η μη καταγραφή από τον διαιτητή της πραγματικής κατάστασης στο φύλλο αγώνα, θα συνεπάγεται την πειθαρχική του δίωξη. Εδώ δεν υπήρχε καν διαιτητής!!

 

ε. Τέλος στο άρθρο 2.2.4.7 καθορίζεται ότι ο διοργανωτής του αγώνα πρέπει να υποβάλει στην ΕΟΜ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ (φύλλο βαθμολογίας) με υπογραφές ΔΙΑΙΤΗΤΗ και διοργανωτή. Η αναγραφή ανακριβών στοιχείων στο ΦΑ αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται για τους διοργανωτές και διαιτητές τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τον πειθαρχικό κανονισμό. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου αγώνα έχουμε κατάφωρη πλαστογραφία της ηλεκτρονικής ταυτότητας του διαιτητή και αντιποίηση του καθήκοντος του διαιτητή από άτομα τα οποία δεν ήταν διαιτητές αλλά παίκτες. Δηλαδή δεν μιλάμε για απλή παραποίηση στοιχείων αλλά για πλαστή δήλωση φερομένου ως διαιτητού ενώ δεν υπήρχε καν διαιτητής!!!

 

στ. Πέραν των παραπάνω, με τα οποία αποδεικνύεται ως αναγκαία συνθήκη η ύπαρξη διαιτησίας για την τέλεση αγώνα, είναι χαρακτηριστική η πρόβλεψη του ΔΚΑΜ όπου στο νόμο 80/Β/2(α) αναφέρει ότι σε περίπτωση μη καθορισμού διαιτητή από τον διοργανωτή οι παίκτες θα πρέπει να ορίσουν

ένα άτομο που θα αναλάβει τις αρμοδιότητές του. (Εννοείται φυσικά ότι ο διαιτητής δεν θα είναι από τους συμμετέχοντες παίκτες αφού όπως αντιλαμβάνεσθε κάτι τέτοιο θα ήταν ασυμβίβαστο σε αγώνα 3ης βαθμίδας). Από τη διάταξη αυτή και μόνον, χωρίς καμιά άλλη αναφορά σε άρθρα κλπ αντιλαμβάνεται και ο κάθε αδαής ότι δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί αγώνας χωρίς την παρουσία διαιτητή. Επί πλέον ο μόνος θεματοφύλακας της ακεραιότητας και αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων είναι ο διαιτητής και κανείς άλλος.

 

 

3. Όσον αφορά αν θα πρέπει να ακυρωθεί ο αγώνας ή να επαναληφθεί κλπ.

 

Από το άρθρο 2.2.4.3 των κανονισμών, που αναφέρεται στην προκήρυξη του αγώνα, καθίσταται απολύτως σαφές ότι «Διατάξεις της προκήρυξης αντίθετες με τον ΔΚΑΜ ή τους κανονισμούς της ΕΟΜ επιφέρουν την μη αναγνώριση του αγώνα». Αυτό φυσικά αφορά τις διατάξεις της προκήρυξης πριν την έναρξη του αγώνα. Δεχόμαστε λοιπόν ότι η προκήρυξη, αφού προέβλεπε την παρουσία διαιτητή, ήταν σωστή. ΟΜΩΣ το ίδιο άρθρο

συνεχίζει «η αλλαγή όρων της προκήρυξης μπορεί να γίνει τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από την έναρξη του αγώνα, διαφορετικά δεν ισχύει». Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε μια άνευ προηγουμένου καταστρατήγηση

των όρων της προκήρυξης και των κανονισμών της ΕΟΜ, δηλαδή πλήρη ανυπαρξία  διαιτητή, ψευδή υποβολή φύλλου αγώνα, εισαγωγή αποτελεσμάτων στο Perfect Score από συμμετέχοντα παίκτη και όχι από διαιτητή και αντί η ΕΟΜ να μην αναγνωρίσει τον αγώνα, όπως άλλωστε θα έκανε αν δεν είχε προβλέψει η προκήρυξη παρουσία διαιτητή, η απάντηση της ΕΟΜ είναι ότι ο αγώνας ισχύει και ότι ενδεχομένως να ελεγχθεί ο διοργανωτής!!

 

 

 

Κύριοι,

 

Όταν απέστειλα την από 28-11-2012 επιστολή μου είχα κατά νου, αφού σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 των κανονισμών, το ΠΠ κατηγοριών συμπεριλαμβάνεται στις ετήσιες τακτικές αθλητικές δραστηριότητες της ΕΟΜ και λόγω του ότι συμμετέχουν αθλητές από κατηγορία 12 και πάνω (masters) ότι η καταγγελία μου θα ετύγχανε διαφορετικής αντιμετώπισης, λόγω της κρισιμότητας αυτού του αγώνα.

 

Αντίθετα εσείς δεν απαντάτε σε κρίσιμα ερωτήματα:

«Το φύλλο αγώνα είναι έγκυρο ή άκυρο;»

«Ποιος ήταν ο διαιτητής του αγώνα;»

«Ποιος το συνέταξε;»

«Ποιος το υπέγραψε;»

«Η Ομοσπονδία αναγνωρίζει αγώνες όπου δεν παρίσταται διαιτητής;»

«Με ποια λογική η Ομοσπονδία απαιτεί από διαιτητές να εκδίδουν παραστατικά για την αμοιβή τους ενώ δέχεται τη διεξαγωγή αγώνων και μάλιστα υψηλής κατηγορίας, χωρίς καν να παρίσταται διαιτητής;»

«Αφού αποδέχεστε τη διεξαγωγή αγώνα χωρίς την παρουσία διαιτητή, μπορούν να διεξάγονται ημερίδες μέσω διαδικτύου με αναγνώριση των αποτελεσμάτων τους και φύλλο αγώνα που θα φέρει εικονικά την υπογραφή κάποιου τυχαίου διαιτητή;»

«Θεωρείται αγώνας αναγνωρισμένος από την ΕΟΜ αυτός που δεν παρίσταται καν διαιτητής; Μήπως τελικά δεν είναι αγώνας αλλά συνεύρεση φίλων για να περάσουν ευχάριστα την ώρα τους;»

«Μπορεί με τη λογική των επιχειρημάτων σας κάποιος όμιλος να αναλάβει πανελλήνιους αγώνες χωρίς ύπαρξη διαιτησίας και έτσι να κατεβάσει και το κόστος συμμετοχής επ’ ωφελεία των συμμετεχόντων παικτών;»

 

«Μήπως με την τακτική, που όπως φαίνεται ακολουθείτε στο συγκεκριμένο ζήτημα, αφήνετε τους ομίλους να αποφασίζουν από εδώ και πέρα αν θα χρησιμοποιούν διαιτητές ή αν θα ρισκάρουν αν ποτέ συλληφθούν να επαναλάβουν έναν αγώνα, στον οποίο δεν είχαν καν διαιτητή;»

«Έχει συμβεί ποτέ στα αθλητικά χρονικά οποιουδήποτε αθλήματος σε εθνικής εμβέλειας αγώνες να διεξαχθεί αγώνας χωρίς διαιτητή και να αναγνωρισθεί από την αντίστοιχη ομοσπονδία;»

«Δηλαδή μπορεί να αναγνωρισθεί αγώνας μπάσκετ, ποδοσφαίρου, πυγμαχίας κλπ κλπ χωρίς την παρουσία διαιτητή; Σε ποιο κράτος έχει συμβεί αυτό; Και αν ποτέ συμβεί ποια θα είναι άραγε η αντιμετώπιση του θέματος από την αντίστοιχη ομοσπονδία;»

 

Επειδή το θέμα, κατά την άποψή μου είναι πολύ σοβαρό και κάθε άλλο παρά προάγει το επίπεδο του αθλήματος, για την καλλιέργεια του οποίου είναι αρμόδια η ΕΟΜ, σας παρακαλώ όπως τα ερωτήματα μου τύχουν εμπεριστατωμένης απάντησης από την Επιτροπή Αγώνων και ΚΕΔ και ειδικά στα όσα παραπάνω σας έχω διεξοδικά εκθέσει.

 

 

 

Με εκτίμηση

 

Μαριάνθη Αρσλάνογλου”