Θα ήθελα να επισημάνω στους φίλους που συζητούν στο forum της ιστοσελίδας του ΟΠΑΦ, ότι αυτή προσφέρεται για την ελεύθερη έκφραση των επισκεπτών, εφόσον, φυσικά, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπτά ακραία όρια της όποιας (έστω και σφοδρής) κριτικής.

Άννυ Λυδάκη-Καραμανλή