Ανακοίνωση
Τα ΜΕΛΙΣΣΙΑ και ο ΟΠΑΦ ανακοινώνουν ότι από Δευτέρα, 15 Ιουλίου θα
συνεργασθούν στην Πεντέλη, στο δροσερό περιβάλλον του εξοχικού κέντρου
“Τέλης” έναντι Μονής Πεντέλης.

Πρόγραμμα
Δευτέρα: Ώρα έναρξης 20.00, Ζεύγη SWISS και Ζεύγη 1-6
Τρίτη : Ώρα έναρξης 19.30, Ζεύγη 1-9
Τετάρτη :Ώρα έναρξης 19.30 Ζεύγη Όπεν Ταυτόχρονο με Handicap, ζεύγη 1-6.
Πέμπτη :Ώρα έναρξης 19.30 Ζεύγη Όπεν Ταυτόχρονο με Handicap