Απογεύματα Τρίτης και Πέμπτης

Έναρξη Τρίτη 15 Οκτωβρίου

Κάθε Τρίτη στις 17:30 – 19:00
Εισαγωγή στο 2/1
Κάλυψη βασικών κενών στο σύστημα πενταφύλλων και εκμάθηση μερικών χρήσιμων συμβάσεων από το σύστημα 2/1.
Διάρκεια: 10 μαθήματα
Έναρξη: Τρίτη 15 Οκτωβρίου 17:30
Κόστος: 50 ευρώ η σειρά ή 6 ευρώ ανά μάθημα
Απευθύνεται σε παίκτες κατηγοριών 4-10

Κάθε Πέμπτη στις 16:00 – 19:15
Ημερίδα Ζευγών 5ης βαθμίδας εκπαιδευτικού χαρακτήρα (ΟΠΕΝ)
Το θέμα της πρώτης περιόδου είναι: Οι δημοφιλέστεροι συνδυασμοί φύλλων.
Κάθε εβδομάδα, κάποιες διανομές θα πραγματεύονται ένα συγκεκριμένο θέμα . Φυλλάδια με το σχολιασμό θα μοιράζονται στο τέλος κάθε ημερίδας.
Έναρξη: Πέμπτη 17 Οκτωβρίου
Κόστος: 6 ευρώ, όπως κάθε ημερίδα ζευγών
Απευθύνεται σε παίκτες κάθε επιπέδου.