ΟΜΙΛΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ
Β.Γεωργίου 47 & Λ.Κηφισίας 312Α -Χαλάνδρι, Τηλ. (210) 6810457 – Fax: (210)
6852959
Ηλεκτρονική δ/νση : https://www.opaf.org
Φιλοθέη, 1 Μαρτίου 2014
Αρ. πρωτ. 483
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2014
Το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 10ης Φεβρουαρίου 2014 αποφάσισε ομόφωνα την
προκήρυξη της τακτικής γενικής συνέλευσης για τις 16 Μαρτίου 2014 και σε
περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας για την 23 Μαρτίου 2014, ημέρα Κυριακή και
ώρα 11:30 στα εντευκτήρια του Ομίλου (Βασ. Γεωργίου 47 & Κηφισίας 312Α,
15232 Χαλάνδρι) με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
► Απολογισμός Διοικητικός και Οικονομικός του Δ.Σ. – Έγκριση πεπραγμένων
και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
► Προϋπολογισμός 2014
► Τροποποίηση καταστατικού – συγχώνευση με τον όμιλο “Μελίσσια”
►Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Προσοχή στα εξής σημεία:
α) Στόχος και παράκληση το Δ.Σ. είναι να επιτευχθεί η καταστατική απαρτία στην
πρώτη Γ.Σ. της 16.03.2014 (ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30).
β) Παρακαλούμε και παροτρύνουμε τα σχετικώς νεότερα μέλη (ανεξαρτήτως
ηλικίας) που ανήκουν στις χαμηλότερες κατηγορίες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για
τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ.
γ) Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού κάθε μέλος δεν
μπορεί ν’ αντιπροσωπεύσει με εξουσιοδότηση στη Γ.Σ. περισσότερα από ένα
μέλος.
Για το Δ.Σ.
H Πρόεδρος
Κριεζή-Λυδάκη-Καραμανλή Άννα
c:docs\opaf\epistoles\eom\*-5
Ο Γ. Γραμματέας
Δοξιάδης Κωνσταντίνος