Παρεμβολές Ι

Άννυ Καραμανλή

Στο Μπριτζ κάθε αγορά που κάνουμε έχει βασικό στόχο να ωφελήσει τον άξονά μας.

Οταν ανοίξει ο αντίπαλος εμείς έχουμε τρεις σοβαρούς λόγους να παρεμβληθούμε.

  1. Να “φάμε” αγοραστικό χώρο, δηλαδή να λειτουργήσουμε παρεμποδιστικά.
  2. Να υποδείξουμε μία ασφαλή αντάμ στο συμπαίκτη μας που ενδέχεται να είναι “θανατηφόρα” (killing) δηλαδή να βάζει μέσα το συμβόλαιο των αντιπάλων.
  3. Να οδηγήσει τον άξονά μας σε συναγωνισμό, ούτως ώστε είτε να πάρουμε την αγορά είτε να σπρώξουμε τον αντίπαλο σε επίπεδο που δεν μπορεί να βγάλει το συμβόλαιό του.

Oμως για να συμβούν όλα αυτά τα καλά πράγματα για μας πρέπει να τηρούμε ορισμένες προϋποθέσεις ώστε η παρεμβολή να μην αποβεί εις βάρος μας.

Ας εξετάσουμε κατ’ αρχήν την παρεμβολή στο επίπεδο 1.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε είναι ο συσχετισμός των μανς ή όπως θα έχετε ακούσει “η τήρηση του κανόνα των 500”.

  • 1η εναντίον 2ης οφείλουμε να έχουμε με ατού το χρώμα που προτείνουμε τέσσερις λεβέ και πάνω, δηλαδή αν μας κοντράρουν να μπαίνουμε το πολύ 3 μέσα = 500 ενώ οι αντίπαλοι έχουν μανς στα 600+.
  • Στις ίδιες μανς, 1η εναντίον 1ης και 2η εναντίον 2ης πρέπει να έχουμε 5 λεβέ και πάνω, δηλαδή κοντρέ το πολύ 2 μέσα = 300 έναντι 400+ και 500 έναντι 600+.
  • 2η εναντίον 1ης έξι λεβέ και πάνω δηλαδή 200 έναντι 400+.

Το δεύτερο πράγμα που κοιτάμε είναι βέβαια το χέρι μας και αφού αποφασίσουμε ότι δεν είναι κατάλληλο για κοντρ νταπέλ ή για παρεμβολή ΧΑ, αποφασίζουμε αν θα παρεμβληθούμε με κριτήριο πάντα του κανόνα που είπαμε.

Να μια σειρά χέρια που παρεμβάλλονται σε αγορά π.χ. 1 σπαθί:

Χέρι Δήλωση Σχόλια

spade 
heart 
diamond 
clubs 
K Q 10 9 5 
6 7 2 
8 6 
K 7 4 

1spade Θέλετε αντάμ και αργότερα θα ’ναι πολύ δύσκολο να το πείτε – πείτε το αμέσως λοιπόν.

spade 
heart 
diamond 
clubs 
K Q 10 9 5 
6 5 
A 7 3 
K J 5 

1spade Παρόλους τους 13 πόντους, το κοντρ νταπέλ αποκλείεται – αγοράζετε 1S, εδώ μπορεί να ’χατε ακόμα και μανς.

spade 
heart 
diamond 
clubs 
Κ 8 6 5 4 
Q 10 
K 5 4 
J 5 4 

πάσο Σκόρπιες αξίες, αδύνατο χέρι κακό χρώμα – λέτε πάσο πάντα.

spade 
heart 
diamond 
clubs 
K J 
9 7 5 4 2 
K J 3 
K Q 2 

1S Περισσότερες αλλά σκόρπιες αξίες, χείριστο χρώμα, πολύ επικίνδυνο – λέτε πάσο.

Η Εμπάς ΙΙ

Τάκης Πουρναράς

Την προηγούμενη φορά είχαμε δει μερικές από τις βασικές παραλλαγές της εμπάς. Στο σημερινό άρθρο θα ασχοληθούμε με διάφορους συνδιασμούς φύλλων, που πολύ συχνά χειριζόμαστε λανθασμένα.

Σε όλα τα παραδείγματα θεωρούμε ότι δεν έχουμε στοιχεία από την αγορά (κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα το δούμε την επόμενη φορά). Εξετάζουμε δηλαδή τους συνδιασμούς φύλλων ως έχουν.

spade 
heart 
diamond 
clubs 
7 6 5 4 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
A Q J 10 9 8 
 
 
 

Στο συνδιασμό αυτό έχουμε 10 φύλλα στον άξονα και μας λείπουν ο Ρήγας, το 3 και το 2. Είναι αρκετοί αυτοί που θεωρούν ότι θα πρέπει να παίξουν κατευθείαν τον Ασο, αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Παίζοντας τον Ασο κερδίζουμε μόνο όταν βρεθεί Ρήγας ξερός στην Ανατολή ή στη Δύση. Το σωστό παιχνίδι είναι να βρεθούμε με κάποιον τρόπο στο Βορά (π.χ. με άλλο χρώμα) και να παίξουμε μικρό προς την Ντάμα. Ετσι κερδίζουμε όποτε η Ανατολή έχει Ρήγα ξερό (1 περίπτωση), δίφυλλο (2 περιπτώσεις) ή τρίφυλλο (1 περίπτωση), δηλαδή κερδίζουμε σε τέσσερεις διαφορετικές περιπτώσεις (διπλάσιες από την πιθανότητα να βρούμε Ρήγα ξερό).

Ενας ακόμη συνδιασμός που παίζουμε συχνά λανθασμένα είναι ο εξής:

spade 
heart 
diamond 
clubs 
K 3 2 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
A J 10 9 8 
 
 
 

Πολλοί πιστεύουν ότι η πλευρά στην οποία θα κάνουν την εμπάς είναι τελείως τυχαία. Οπως θα διαπιστώσατε, πρόκειται για εμπάς δύο κατευθύνσεων, καθότι η Ντάμα μπορεί να βρίσκεται είτε στην Ανατολή είτε στη Δύση. Τα πράγματα όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Εάν πρόκειται για Ντάμα ξερή, δίφυλλη ή τρίφυλλη, πράγματι δεν έχει σημασία. Επειδή όμως η Ντάμα μπορεί να είναι και τετράφυλλη, μπορούμε να κατορθώσουμε να μη χάσουμε καμία λεβέ, μόνο αν κάνουμε την εμπάς της Ντάμας από την πλευρά της Ανατολής, παίζοντας δηλαδή πρώτα τον Ρήγα και μετά μικρό προς το AJ10 (με σκοπό να παίξουμε το 10 ή τον J αν η Ανατολή βάλει μικρό). Πιο αναλυτικά:

spade 
heart 
diamond 
clubs 
K 3 2 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
Q 6 5 4 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 

 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
A J 10 9 8 
 
 
 

Σε αυτή την περίπτωση όπως κι αν παίξουμε, πάντα θα χάσουμε μία λεβέ, γιατί η Ντάμα είναι τετράφυλλη και αριστερά μας.

spade 
heart 
diamond 
clubs 
K 3 2 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 

 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
Q 6 5 4 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
A J 10 9 8 
 
 
 

Εδώ μπορούμε να κερδίσουμε μόνο παίζοντας τον Κ και μετά μικρό προς το AJ10, κάτι που θα πρέπει να επαναλάβουμε και δεύτερη φορά.Ο τελευταίος συνδιασμός φύλλων για σήμερα είναι αρκετά συχνός και σε πολλούς γνώριμος:

spade 
heart 
diamond 
clubs 
Q J 3 2 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
A 7 6 4 
 
 
 

Προσοχή: ο συνδιασμός αυτός δεν έχει καμία σχέση με το:

spade 
heart 
diamond 
clubs 
Q J 10 9 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
A 7 6 4 
 
 
 

Στη δεύτερη περίπτωση παίζουμε ξεκινώντας από την Ντάμα του Βορά, την οποία αφήνουμε να τρέξει. Ελπίζουμε με αυτό τον τρόπο να βρούμε το Ρήγα στην Ανατολή.

Στην πρώτη περίπτωση παίζουμε εντελώς διαφορετικά. Ξεκινάμε τραβώντας τον Ασο και συνεχίζουμε παίζοντας μικρό προς την Ντάμα. Ελπίζουμε με αυτό τον τρόπο να βρούμε το Ρήγα στη Δύση. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι γιατί δεν έχουμε πλέον τα ενδιάμεσα φύλλα για να επαναλάβουμε την εμπάς (το 10 και το 9).Μέχρι την επόμενη φορά, καλές εμπάσες!

Η Εμπάς Ι

Τάκης Πουρναράς

Η εμπάς είναι μία από τις πρώτες τεχνικές που μαθαίνουμε στο μπριτζ και αποτελεί τον τρόπο για να κερδίσουμε λεβέ με φύλλο ενός χρώματος, ενώ κυκλοφορεί στο τραπέζι μεγαλύτερο φύλλο (ή φύλλα).

Ας ξεκινήσουμε με ένα πολύ απλό παράδειγμα, με την εμπάς του Ρήγα:

spade 
heart 
diamond 
clubs 
3 2 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
A Q 
 
 
 

Με τον παραπάνω συνδιασμό, ξεκινώντας από το Βορά, παίζουμε μικρό φύλλο προς τη Ντάμα. Αν η Ανατολή (δεξιά) βάλει μικρό φύλλο, παίζουμε τη Ντάμα, ενώ, αν βάλει το Ρήγα, εμείς παίζουμε τον Ασο. Οποτε ο Ρήγας που λείπει βρίσκεται στην Ανατολή, θα κάνουμε δύο λεβέ, ενώ, αν βρίσκεται στη Δύση, θα κάνουμε μία λεβέ.

Θα πρέπει να προσέξουμε δύο διαφορετικά στοιχεία:

  1. δεν είναι σκοπός μας να “φάμε” το Ρήγα του αντιπάλου, αλλά να κάνουμε μία πρόσθετη λεβέ με τη Ντάμα. Δεν περιμένουμε δηλαδή ο αντίπαλος να βάλει το Ρήγα, γιατί σκοπός μας στο μπριτζ είναι να κάνουμε λεβέ με τα δικά μας φύλλα και όχι να … τρώμε (!) τα φύλλα των αντιπάλων.
  2. είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξεκινήσουμε να παίζουμε από το Βορά προς το Νότο. Διαφορετικά, αν ξεκινήσουμε από το Νότο και παίξουμε τη Ντάμα, τότε δεν πρόκειται να κάνουμε λεβέ, οπουδήποτε και αν βρίσκεται ο Ρήγας.

Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ο παραπάνω χειρισμός αποτελεί ένα είδος τζόγου, αλλά στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο εναλλακτικός τρόπος για να παίξουμε το συνδιασμό αυτό είναι να ξεκινήσουμε από το Νότο και να παίξουμε τον Ασο. Ετσι όμως κερδίζουμε μόνο όταν ο Ρήγας είναι ξερός είτε στην Ανατολή είτε στη Δύση, κάτι που συμβαίνει 1 φορά στις 1500! Αντίθετα, παίζοντας μικρό φύλλο προς τη Ντάμα, κερδίζουμε όποτε ο Ρήγας βρίσκεται στην Ανατολή, δηλαδή 750 φορές στις 1500 (πιθανότητα 50%).

Ας δούμε μερικά παραδείγματα ακόμη:

spade 
heart 
diamond 
clubs 
3 2 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
A Q 10 
 
 
 

Στο παράδειγμα αυτό έχουμε να επιλέξουμε: αν για κάποιο λόγο θεωρούμε ότι η Ανατολή έχει το Βαλέ, θα πρέπει να παίξουμε μικρό προς το 10. Αν θεωρούμε ότι έχει το Ρήγα, πρέπει να παίξουμε μικρό προς τη Ντάμα. Τέτοιες περιπτώσεις διπλής εμπάς εμφανίζονται συχνά. Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να μην πρόκειται για απλή “μαντεψιά”, αλλά να έχουμε κάποιες άλλες ενδείξεις (πχ από την αγορά κλπ), σχετικά με το ποιά από τα φύλλα που μας λείπουν μπορεί να έχει η Ανατολή. Πάντως, αν δεν έχουμε καμία ένδειξη, είναι πιο σωστό να παίξουμε μικρό προς το 10. Με αυτό τον τρόπο έχουμε 75% πιθανότητα να κάνουμε 2 λεβέ και 25% πιθανότητα να κάνουμε 3 λεβέ! Αυτό θα συμβεί αν η Ανατολή έχει και το Βαλέ και το Ρήγα.

spade 
heart 
diamond 
clubs 
3 2 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
K 7 
 
 
 

Εδώ έχουμε μία εξωτερική εμπάς. Ονομάζεται έτσι γιατί δεν έχουμε στον άξονά μας φύλλο μεγαλύτερο από αυτό που μας λείπει. Ο σωστός τρόπος εκτέλεσης είναι να παίξουμε μικρό φύλλο από το Βορά και, αν η Ανατολή δεν βάλει τον Ασο, τότε να βάλουμε το Ρήγα. Θα κερδίσουμε μία λεβέ όποτε η Ανατολή έχει τον Ασο, είτε τον βάλει αμέσως είτε όχι.

spade 
heart 
diamond 
clubs 
6 3 2 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
A J 10 
 
 
 

Στο 3ο παράδειγμα έχουμε μία περίπτωση διπλοεμπάσας. Το όνομά της προέρχεται από το γεγονός ότι μας λείπουν δύο συνεχόμενα φύλλα (ο Ρήγας και η Ντάμα). Ξεκινάμε από το Βορά και παίζουμε μικρό φύλλο. Αν η Ανατολή βάλει μικρό, τότε παίζουμε το 10 (ή το Βαλέ, το ίδιο κάνει). Αν η Ανατολή βάλει τη Ντάμα ή το Ρήγα, τότε εμείς βάζουμε τον Ασσο. Με αυτό τον τρόπο θα κάνουμε 2 λεβέ όποτε η Ανατολή έχει τουλάχιστον ένα από τα δύο (KQ). Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η πιθανότητα να κάνουμε 2 λεβέ είναι ακόμη μεγαλύτερη και από αυτή της εμπάς, καθότι ανεβαίνει από 50% (απλή εμπάς) στο 75% (3 στις 4 φορές).

spade 
heart 
diamond 
clubs 
A 10 4 
 
 
 
spade 
heart 
diamond 
clubs 
K J 3 
 
 
 

Στο Παράδειγμα 4 έχουμε εμπάς δύο κατευθύνσεων. Κι εδώ ουσιαστικά πρέπει να μαντέψουμε ποιός από τους δύο αντιπάλους έχει τη Ντάμα. Αν θεωρούμε ότι την έχει η Δύση, τότε πρέπει να παίξουμε μικρό φύλλο από το Νότο προς το 10 του Βορά. Αν αντίθετα πιστεύουμε ότι τη Ντάμα την έχει η Ανατολή, τότε πρέπει να παίξουμε μικρό φύλλο από το Βορά προς το Βαλέ του Νότου. Στόχος μας εδώ είναι να κάνουμε 3 λεβέ, αντί για δύο που σίγουρα έχουμε.

Εξασκηθείτε μόνοι σας! Πάρτε μία τράπουλα και ξεχωρίστε ένα χρώμα. Από αυτό το χρώμα πάρτε τα φύλλα που αναγράφονται στα παραδείγματα, καθώς επίσης και το ή τα φύλλα που μας λείπουν και τοποθετήστε τα στα τέσσερα χέρια. Κάντε διάφορες δοκιμές και προσπαθήστε να βρείτε το καλύτερο παιχνίδι, τόσο για τον εκτελεστή, όσο και για την άμυνα. Δοκιμάστε ακόμη να παίξετε “αντικανονικά”, δηλαδή να μην παίξετε από το χέρι που έχει τα μικρά φύλλα (περίπτωση 3 2 για A Q) αλλά από το χέρι που έχει τα ονέρ, για να δείτε τί θα συμβεί. Καλή διασκέδαση.