ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ BRIDGE:

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ

2. ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ

3. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ

4. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ

BRIDGE BLOGS ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

1. BRIDGE WINNERS

2. MARK HORTON

3. CUEBIDDING AT BRIDGE (Ken’s Club)

4. INQUIRY2OVER1

5. DOUBLE SQUEEZE

6. MASTERING BRIDGE

7. DOUBLE DUMMY

8. THOMA’S BRIDGE FANTASIA

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ:

1. BRIDGEVARIA

2. BRIDGE WITH LARRY COHEN

3. RICHARD PAVLICEK

4. BRIDGE TODAY UNIVERSITY

5. MIKE LAWRENCE’S BRIDGE SITE

6. EDDIE KANTAR

7. SYSTEMES DE BRIDGE

8. BRIDGE PROBABILITIES

9. NEAPOLITAN CLUB (ONLINE BRIDGE MAGAZINE)

10. KAREN’S BRIDGE LIBRARY