Σαν ελάχιστη συνεισφορά στην διάσωση του πλανήτη που μας φιλοξενεί και που ευελπιστούμε να εξακολουθήσει να φιλοξενεί τους απογόνους όλων των ειδών, ΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΑ ΦΩΤΑ, Σ Η Μ Ε Ρ Α 28/03/09 στις 20.30 ως τις 21.30 για να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας. Στο χέρι μας είναι, όσο κι’ αν μοιάζει ουτοπία, να αποδείξουμε ότι αν όλοι νιώσουν τον κίνδυνο που καραδοκεί, μπορούν να αποτρέψουν την καταστροφή.