Η EBL διοργανώνει σε (όχι και τόσο) τακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια διαιτησίας. Σχετικές ανακοινώσεις έχουν σταλεί στις διάφορες ομοσπονδίες.

Το 4ο σεμινάριο διαιτησίας οργανώνεται στην Ιταλία, από τις 31/8/2001 (Παρασκευή) έως τις 5/9/2001 (Τετάρτη).

Οι διαιτητές θα πρέπει αρχικά να φτάσουν στο Μιλάνο, απ’ όπου οι διοργανωτές θα τους παραλάβουν και θα τους μεταφέρουν στο Tabiano (που βρίσκεται κοντά στο Salsomaggiore).

Στόχος τους σεμιναρίου είναι:

  • η παροχή υποστήριξης στους διεθνείς φορείς στην προσπάθειά τους να εκπαιδεύσουν και να αναβαθμίσουν τις γνώσεις των διαιτητών τους
  • η παροχή της δυνατότητας στους διαιτητές να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, να μάθουν τον τρόπο προσέγγισης στα τραπέζια, να αυξήσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με το Διεθνή Κανονισμο Αγωνιστικού Μπριτζ (ΔΚΑΜ), τους Νόμους κλπ και
  • η ανανέωση του καταλόγου των διεθνών διαιτητών και των διαιτητών της EBL.

Στο σεμινάριο μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι διεθνείς διαιτητές και μέχρι δύο διαιτητές από κάθε φορέα, αλλά δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν και περισσότεροι, έπειτα από συνενόηση με τους διοργανωτές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από τις σελίδες της EBL.